ฟาร์มแมวCATHOUSE CATTERY
Scottish fold

Awards

ผลงานการประกวดของเด็กๆ

Awards ผลงานการประกวดระดับนานาชาติ

Thailand Cat Show 11-13 September 2015

อเมริกันช็อตแฮร์ American Shorthair GC CAROCATS RAIN OF CATHOUSE TH
Result :
6 Best cat,3rd CH,Best SH CH : Peter Vanwonterghem(AB)
6 Best cat,3rd CH,Best SH CH : Yanina Vanwonterghem(AB)
Best cat SH,Best SH CH : Loretta Baugh(SH)
2nd best cat SH,2nd best SH CH : Loretta Baugh(SH)
4 Best cat,2nd CH,Best SH CH : Diana Rothermel(AB)
9 Best cat,2nd CH : Jan Roger (AB)
10 Best cat,3rd CH,Best SH CH : Melanie Morgan(AB)
2nd SH CH : Li Ling Chung (AB)
อเมริกันช็อตแฮร์ American Shorthair CATHOUSE TH'S TSUNAMI
Result :
10 Best Kitten : Peter Vanwonterghem(AB)
10 Best Kitten : Yanina Vanwonterghem(AB)
4 Best Kitten SH : Loretta Baugh(SH)
2 Best Kitten SH : Loretta Baugh(SH)
4 Best Kitten : Diana Rothermel(AB)
8 Best Kitten : Jan Roger (AB)
8 Best Kitten : Melanie Morgan(AB)

CFCT Thailand Catshow 25-26 July 2015

อเมริกันช็อตแฮร์ CFA

International Cat Show 7-8 March 2015

งานประกวด CFA อเมริกันช็อตแฮร์ GRC CAROCATS RAIN OF CATHOUSE TH
First day
Ring 3 : 8th best kitten
Ring 4 : 3rd best kitten
Second day
Ring 2 : 10th best kitten
Ring 3 : 7th best kitten
Ring 4 : Best kitten
Ring 5 : 2nd best kitten
Ring 1 : 7th best kitten
'งานประกวด CFA อเมริกันช็อตแฮร์ ARTEMISIACAT RIVER
First day
Ring 4 : 3rd Best SH
Ring 5 : Best SH
Second day
Ring 4 : 2nd Best SH
Ring 3:3rd Best SH

Thailand Cat Show 26-27 July 2014

การประกวด CFA อเมริกันช็อตแฮร์ การประกวด CFA เอ็กโซติค