ฟาร์มแมวCATHOUSE CATTERY
สก็อตทิช โฟลด์

ลูกแมวสก็อตทิช โฟลด์ เปิดจองและพร้อมย้ายบ้าน

จำหน่ายลูกแมวสก็อตทิช โฟลด์ อเมริกัน ช็อตแฮร์ เอ็กโซติค ช็อตแฮร์

รายละเอียดการจองลูกแมว


เผยแพร่ วันที่ 16 กันยายน 2562

-เงินมัดจำคิดเป็น 50% ของราคาเต็ม หากผู้ซื้อยกเลิกไม่ว่ากรณีใดๆ เงินมัดจำทั้งหมดจะถูกยึด ทางฟาร์มจะคืนเงินมัดจำต่อเมื่อลูกแมวเสียชีวิตหรือไม่สามารถย้ายบ้านได้
-ลูกแมวสามารถย้ายบ้านได้เมื่ออายุ 3 เดือนหรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกแมว ลูกแมวจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หัดหวัดแมวเข็มแรกและหยดเรฟโวลูชั่น ทางฟาร์มขอสงวนสิทธิ์ ในการกำหนดวันรับลูกแมวเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
-ห้ามนำไปขายต่อหรือเปิดรับผสมพันธุ์ และไม่อนุญาตให้นำไปผสมพันธุ์กับแมวที่เปิดรับผสมพันธุ์ เพื่อป้องกันการติดโรคติดต่อ ขอสงวนสิทธิ์การเลี้ยงแบบปิดเท่านั้น
-ใบรับรองสายพันธุ์จะได้รับหลังจากลูกแมวย้ายบ้านไปแล้ว ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน
-การขนส่งทางเครื่องบินสามารถทำได้เมืออายุมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป เมื่อชำระเงินมัดจำแล้ว จะถือว่าลูกค้ายอมรับเงื่อนไขการจองทั้งหมด